drivee

drivee

Hjælpecenter

Et grønt sted at være

Plug and charge

Forfatter: Kristoffer 78 Visninger

Indstilling af ladeboksen

Med Plug & Charge kan du bruge din ladeboks uden at være nødt til at åbne appen hver gang. Der findes to indstillinger, som du kan aktivere – Basic og Smart.

Basic

Med Basic begynder opladeren straks at oplade for fuld styrke, når du tilslutter din bil, og opladningen stopper først, når du frakobler bilen eller stopper opladningen manuelt.

Smart

Med Smart kan du indstille din off-peak periode, så den matcher de tidspunkter, hvor det er billigst at oplade i følge den generelle markedsstrømpris. Med Smart kan du også vælge at indstille en målopladning. Med ”målopladning” menes den ønskede mængde kWh som dit batteri skal oplades til. Derfor er det vigtigt at du kender den maksimale kapacitet på dit batteri.

Hvis du har indstillet en målopladning, planlægges opladning fortrinsvist i off-peak perioden, men kan også omfatte andre perioder for at sikre, at målopladningen opnås.

Vær opmærksom på, at ved en indstillet målopladning stopper opladningen, når den er nået. Det vil sige når batteriet har nået den ønskede mængde kWh.

Hvis Plug & Charge er aktiveret, starter opladningen automatisk, når du tilslutter din bil med de sidst anvendte opladerindstillinger (planlægning osv.).