drivee

drivee

HJÆLPECENTER

Vi hjælper dig videre

Docly

Variabel tariff forklaring

Estimeret læsning: 3 minutter 995 visninger

En tariff der følger strømpriserne på timebasis

I Danmark bliver de rå strømpriser opdateret én gang i døgnet for de næste 24-timer. Denne opdatering sker omkring kl.13.00 hver dag, og prisfastsætter derfor priserne 24-timer fremad. Det er blot den rå strømpris uden afgifter og gebyrer som opdateres, og disse kan vi bruge i en funktion kaldet “Variabel tariff”. 

Hvordan virker funktionen?

Når en opladningssession begynder, bliver alle tarif- og elprisrelaterede data snapshottet (klonet) og brugt til prisberegning under hele sessionens varighed. Ændringer/opdateringer i den oprindelige elpris bør ikke påvirke allerede kørende sessioner.

Prisen vil blive valgt baseret på den aktuelle time – for eksempel, hvis sessionen starter i dag kl. 00.00 og passerer 23.59-mærket – vil prisen være baseret på næste tidsrum i dette tilfælde 00.00 – 01.00 fra næste dag.

Såfremt en opladningssession fortsætter henover kl. 13:00 hvor strømpriserne opdateres på elbørsen, så vil opladningssessionen stadigvæk tage udgangspunkt i strømpriserne som var gældende, da opladningssessionen blev påbegyndt. Der vil derfor kunne opleves en mindre difference, da opladningssessionens varighed, passerer opdateringstidspunktet for elbørsen. Strømprisen vil henover hele ladesessionen skifte på timebasis baseret på spot-prisen som er snapshottet. 

Hvad indeholder strømprisen?

Udover at strømprisen indeholder SPOT-prisen pr. time, så er der en masse faste gebyrer, som bliver lagt oveni. Nedenfor er disse listet op.

BeskrivelsePris (kr. ekskl. moms)
SPOT-priservariabel
Abonnement til elselskab0
Transport betaling, nettariff0,049
PSO Tarif0,044
Transportbetaling systemtariff0,061
Balancetariff for forbrug0,0023
Transportbetaling netselskab (timetariff)Variabel (se nedenfor)
Handelsgebyr elselskab (garanti for grøn strøm)0,15
  

Forklaring

  • Abonnement, elselskab– Dækker over abonnementet for din el-aftale med elselskabet i den angivne periode.
  • Abonnement til netselskab  – Abonnement beregnet ud fra forbrug og leje af el måler
  • Offentlig gebyr handel – Gebyr for handlen til Staten
  • Opkrævning forsyningstilsynet – Dækning af Forsyningstilsynets omkostninger
  • Transport betaling, Netselskab – dækker over de udgifter, der er  forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til din husstand. Bemærk at tarriffmodel 3.0 benyttes (læs mere længere nede).
  • Transport og systembetaling, Energinet.dk – Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit el-netselskab og Energinet.dk. Energinet.dk, er ejet af staten, og skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle forbrugere via regningen.
  • PSO Tarif – Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

Tariffmodel 3.0

Med den nye tariffmodel 3.0 forsøger netselskaberne at rykke strømforbruget til andre tidspunkter af døgnet. Det betyder, at i spidslast perioderne vil transportbetaling til netselskabet være markant højere end i lavlast perioderne. Perioderne inddeles således hos Radius:

Timetariffer (ekskl. moms) – RADIUS

Lavlast

Højlast

Spidslast

00:00 – 06:00

06:00 – 17:00
21:00 – 24:00

17:00 – 21:00

Vintertariff – priser (oktober – marts) 

Lavlast

Højlast

Spidslast

0,1519 kr.

0,4556 kr.

1,3668 kr.

Sommertariff – priser (april – september)

Lavlast

Højlast

Spidslast

0,1519 kr.

0,2277 kr.

0,5923 kr.